2% z dane


Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Kto by to mal rád? Možno sa vám tam ľahšie bude kráčať s pocitom dobrého skutku. Darovať 2% z dane z príjmu môže priniesť viac financií do kultúry.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2% nášmu občianskemu združeniu ART 77 na dobrú vec a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.

POSTUP A TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2%