ATENA | ADJENTIST

Dátum/čas
01.10.2019
19:00

Miesto konania
Klub 77


Atena sa presadila a stala sa jednou z najväčších metalcore-ových kapiel v Nórsku a tiež intenzívnym tourovaním po Európe dokázali, že je tam toho majú viac než len black metal.

So silnou inšpiráciou z hip-hopu, klasiky a láskov k tvrdej hudbe spája tieto elementy spolu s textami, ktoré sú z temnejších epizód života.

https://www.youtube.com/watch?v=tB2TGY6yidU

Špeciálny hosť : ADJENTIST
https://open.spotify.com/track/4NgGc2jA5HjaQKt0KBQ1YJ?si=FT4pGHt5S6yCIkcbTV3Djg

Vstup: 5€

EN
Atena have pushed through to become one of the biggest metalcore bands from Norway as well as proving there’s more than black metal that roams in the country by extensive touring through Europe.

With a deep inspiration from hip hop, classical composers and love for heavy music the band entwine these elements together with lyrics of darker episodes that occurs through life.

https://www.youtube.com/watch?v=tB2TGY6yidU

SPECIAL GUESTS: ADJENTIST
https://open.spotify.com/track/4NgGc2jA5HjaQKt0KBQ1YJ?si=FT4pGHt5S6yCIkcbTV3Djg

Door: 5€