ROCKOVÁ GITARA – koncert žiakov SZUŠ R. Tatára

Dátum/čas
08.02.2018
18:00

Miesto konania
Klub 77


Ďalší z pravidelných koncertov žiakov Súkromnej Základnej umeleckej školy Róberta Tatára.