ROCKOVÁ GITARA – koncert žiakov SZUŠ R. Tatára

Dátum/čas
21.06.2017
18:00

Miesto konania
Klub 77


Ďalší z pravidelných koncertov žiakov Súkromnej Základnej umeleckej školy Róberta Tatára.