ŽIARISLAV A BYTOSTI

Dátum/čas
07.12.2017
20:00

Miesto konania
Klub 77


Skupina hrá novodrevnú hudbu, ktorú radia aj k ethno a world music.
Niektoré piesne sa stavbou ponášajú na ľudové, či stredoveké, až
staroveké,
iné majú stavbu podobnú súčasnej hudbe. Pre koncerty Žiarislava a Bytostí
sú príznačné viachlasné spevy, stupňujúci vývoj a niekedy aj improvizácia
prejavujúca sa aj v prepojeniach piesní, ktoré poslucháči poznajú z 10
Žiarislavových CD. Hudba je, ako napovedajú aj použité nástroje,
dynamická. Bytosti hrajú na píšťaly, fujary, bubny doby, husle,
violončelo, gitaru a akustickú basgitaru… Hudba Žiarislava a Bytostí je
natoľko originálna, že sa nedá zmýliť so žiadnym iným hudobným telesom.