ŽIARISLAV A BYTOSTI

Dátum/čas
12.01.2019
20:00

Miesto konania
Klub 77


Skupina ŽIARISLAV A BYTOSTI
Skupina hrá novodrevnú hudbu, teda hudbu postavenú na dávnych základoch prejavenú v novej tvorbe. Žánrovo ju radia aj k ethno a world music.
Niektoré piesne sa stavbou ponášajú na ľudové, či stredoveké, až staroveké, iné majú stavbu podobnú súčasnej hudbe. Pre koncerty Žiarislava a Bytostí sú príznačné viachlasné spevy, stupňujúci vývoj a niekedy aj improvizácia prejavujúca sa aj v prepojeniach piesní, ktoré poslucháči poznajú z 10 Žiarislavových CD. Hudba je, ako napovedajú aj použité
nástroje, dynamická. Bytosti hrajú na píšťaly, fujary, bubny doby, husle, basu a basičku, gitary a prírodnú basgitaru…
Hudba Žiarislava a Bytostí je natoľko originálna, že sa nedá zmýliť so žiadnym iným hudobným telesom.