Kontakt


ADRESA PREVÁDZKY:

Klub 77
Horná 54
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

Tel.: + 421 903 504 978 (Rasťo)
E-mail: rasto@slama.sk

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

(napr. na zasielanie plagátov):

Rastislav Škrinár
THK 1
974 04 Banská Bystrica
Slovakia

KONTAKT NA ZVUKÁRA:

E-mail: studiodiera@gmail.com

MAPA:

mapaBB_77